Köpa/Sälja lott

Köpa lott

Föreningen tillämpar inte något kösystem utan stugorna annonseras på områdets anslagstavlor, på andra lokala anslagstavlor och ofta även på nätet.

Sälja lott

Kolonisten sköter allt vad gäller annonsering och själva försäljningen.


När säljaren och köparen är överens kontaktar säljaren styrelsen för att komma överens om ett möte  för att skriva avtal om överlåtelse av nyttjanderättskontrakt.


Köparen får i samband med mötet all information som behövs och hälsas välkommen i föreningen