Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

Aktuellt på kolonin

Välkommen att delta i arbetsdagen den 15/6

Vi samlas kl 10.00 vid föreningshuset och går igenom aktuella arbetsuppgifter.

Efteråt bjuder Festkommitten på något gott att äta


Med tanke på på säkerheten kör vi nu in till gräsparkering på gången innan lott 83 och ut gången efter lott 83 (alltså närmast åkern). För övriga gångar gäller som vanlig att vi tar det väldigt försiktigt när vi vänder bilen eller kör ut på gång- och cykelbanan


Några enstaka kolonister har för vana att parkera på infarten till en del gångar.  Speciellt är den grusade gången vid lott 45 drabbad. Vänligen sluta att parkera där. Stanna, lyft ur det som skall till stugan och flytta sedan bilen till någon av våra parkeringsplatser. Detta är en säkerhetsfråga - utryckningsfordon måste kunna komma fram och även vända utan att någon först skall jaga runt området för att hitta bilägare som blockerar vägen.


Planerade aktiviteter under 2019

Planerade städdagar:

lö 25 maj. Tack till Festkommittén som fixar mat och fika!

sö 15 juni

lö 13 juli

lö 10 augusti

lö 14 sept

Samling vid föreningshuset kl 10.00


Vi tar alla del, var och en efter bästa förmåga

Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten är dock framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, men mycket jord under naglarna och ömma ryggar, men lyckligt lottade som får  odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Mailadr till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com

Copyright @ All Rights Reserved