Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

Aktuellt på kolonin

Alla medlemmar är välkomna till årsmöte den 28/6 klockan 13.00. Vi träffas utomhus vid föreningshuset och håller avstånd till varandra under mötet.


Kallelse har gått ut till medlemmarna via mail eller via sms om mailadress har saknats.


Årsmöteshandlingarna har inte tryckts upp och distribuerats i år p.g.a. de utmaningar som coronapandemin ställt oss inför.


Medlemmar med mailadr har fått årsmöteshandlingarna som bilagor till mailet och ombedes skriva ut egna papper och ta med till mötet. För övriga kommer det att finnas ett ex av varje dokument vid anslagstavlan i toahuset fr.o.m 13 juni. Låt dessa dokument stanna där så att alla har möjlighet att läsa dem.


Ha det gott tills vi ses.

Planerade aktiviteter under 2020

MED RESERVATION FÖR ÄNDRING

Planerade städdagar:

  • 23 maj 
  • 13 juni 
  • 11 juli 
  • 8 augusti 
  • 12 september

Samling vid föreningshuset kl 10.00


Planerad Pub: 27 juni
Planerad kräftskiva: 22 augusti


Vi tar alla del, var och en efter bästa förmåga

Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten är dock framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, men mycket jord under naglarna och ömma ryggar, men lyckligt lottade som får  odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Mailadr till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com

Copyright @ All Rights Reserved