Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2021-06-29, 18:26)

Aktuellt på kolonin

Nytt odlingsår med nya möjligheter!


Äntligen har vi fått vår och det sprudlar av aktiviteter på området. Härligt!!!!


Covid-19 får vi dock ej glömma helt. Vi håller oss till de restriktioner som finns och tar extra hänsyn till varandra!


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Getingtips: Nu bygger getingarna bon i en rasande fart. Tips är att hänga upp bruna påsar fyllda med lite papper. Getingar är inte smarta - de tror att platsen är upptagen. 

Planerade aktiviteter under 2021

  Vårinspektion: Vårinspektionen är genomförd. Överlag ser det ok ut. En hel del har missat ansning av häckar/buskar och träd på utsidan. Ni kommer att få ett mail. Ett fåtal har fler anmärkelser. Ni kommer att få ett personligt brev.


  Valberedningen behöver kandidater till styrelseledamot och  revisorsuppleant. Skicka intresseanmälan till: annaforslundster@gmail.com


  Städdagar: 22/5, 12/6, 10/7, 7/8 och 11/9


  Övriga festaktiviteter: Annonseras löpande på anslagstavlor och här på hemsidan.

  (Vi får vara lite flexibla med anledning av Covid-19)

  Vi hjälps alla åt, var och en efter egen förmåga 

  Presentation

  Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


  Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


  I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


  Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


  Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


  Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


  Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


  Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


  Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


  Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, men mycket jord under naglarna och ömma ryggar, men lyckligt lottade som får  odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


  Ljuvligt!


  Kontakta styrelsen

  Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com