Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

Aktuellt på kolonin

Året som gick var minst sagt annorlunda för oss alla. 


Covid-19 kom på besök.....


Vi flyttade fram årsmötet så att vi på ett säkert (enl dåvarande rekommendationer) sätt kunde genomföra detsamma utomhus.


Vi genomförde övriga aktiviteter som planerat - alla utomhus och med konstant påminnelse om vikten att hålla fysiskt avstånd till varandra.


Vilken tur att det var just detta år som föreningshuset drabbades av en fuktskada! Denna kunde repareras utan att huset kunde användas till annat. Nytt kök har vi "fått", fina golv och fukten är borta. Ni får se till våren!


Nu låter vi jorden vila lite, i väntan på lite vårsol.Ha det gott tills vi ses.

Planerade aktiviteter under 2021

  Styrelsen har beslutat att kallelse till årsmötet kommer att sändas ut via brev, då vi har förstått att många saknar skrivare hemma. Hoppas ni ser positivt till detta.


  Årsmöte/Stämma: Med anledning av gällande restriktioner kommer vi det här året ha poströstning. Blankett är utskickad per 2021-04-26 tillsammans med årsmöteshandlingarna.


  Valberedningen behöver kandidater till styrelseledamöter, suppleanter samt till arbetsgrupperna. Skicka intresseanmälan till: annaforslundster@gmail.com


  Städdagar prel: 22/5, 12/6, 10/7, 7/8 och 11/9


  Övriga festaktiviteter: Annonseras löpande på anslagstavlor och här på hemsidan.


  (Vi får vara lite flexibla med anledning av Covid-19)

  Vi tar alla del, var och en efter bästa förmåga

  Presentation

  Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


  Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


  I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


  Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


  Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


  Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


  Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


  Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


  Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


  Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, men mycket jord under naglarna och ömma ryggar, men lyckligt lottade som får  odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


  Ljuvligt!


  Kontakta styrelsen

  Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com