Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

Aktuellt på kolonin

Coronaviruset sätter käppar i hjulet för vårt årsmöte. Vi kan varken få handlingarna upptryckta eller hålla årsmötet enligt stadgarna.


Årsmötet är därför planerat till den 28 juni. Vi rättar oss efter de rekommendationer om folksamlingar som myndigheterna ger. Räkna därför med att årsmötet kan skjutas längre fram.


Årets inbetalningskort har skickats ut via post och bör ha nått alla nu.


Styrelsen har noterat att den höjning som gjordes sist resulterade i att kvm-priset blev lite olika för stora och för små lotter. Det vart "stugavgiften" som spökade. Detta fel är nu ändrat och "stugavgiften" borttagen så att vi alla betalar 5.40 kr/kvm. 


Medlemskorten kommer att läggas i toa-huset senast den 1 maj d.v.s. innan de gamla korten slutar att gälla.


Vattnet är inkopplat.

Vid två lotter har det varit små hål i den svarta slangen som leder vattnet till vattenutkastaren på stolpen. Har du möjlighet att besöka lotten är det därför viktigt att du kontrollerar att det inte läcker vatten vid din stolpe. Ta gärna en sväng i området och kolla övriga lotter också.


Vid läcka kontakta vattengruppen. Kontaktinfo finns på anslagstavlorna i området.


Parkeringen vid föreningshuset är öppnad. Undvik dock att parkera där om det är blött i marken.


I hagarna vid vägen ner till kolonin står det brunnen hästgödsel i svarta sopsäckar. De är avsedda för kolonisterna och gratis. Bara att hämta. Vi får också hämta gödsel vid stallet som man når om man håller vänster istället för att svänga höger ner mot kolonin och hundklubben.

Planerade aktiviteter under 2020

MED RESERVATION FÖR ÄNDRING

Planerade städdagar:

  • 23 maj 
  • 13 juni 
  • 11 juli 
  • 8 augusti 
  • 12 september

Samling vid föreningshuset kl 10.00


Planerad Pub: 27 juni
Planerad kräftskiva: 22 augusti


Vi tar alla del, var och en efter bästa förmåga

Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten är dock framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, men mycket jord under naglarna och ömma ryggar, men lyckligt lottade som får  odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Mailadr till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com

Copyright @ All Rights Reserved