Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2022-06-29, 18:27)

Kalender 2022

Städdagar:

(Mellan 10.00 och 12.00 med efterföljande gemensam lunch)Vårinspektion:
Aktuellt på kolonin

Äntligen är vi igång igen! Det är härligt att se aktiviteten på lotterna; det bökas i landen, det sås frön, det planteras nya fina växter och det vilas! Som det ska vara, eller hur?! 


Vårinspektionen är utförd. De som har stora brister får brev i brevlådan under vecka 26 (postat under vecka 25). De som har smärre brister kommer att meddelas under vecka 27/28. Överlag ser det gott ut!


Vatten är en av våra största kostnader. Vi ska självklart vattna våra odlingar, men göra det smart! Vattenspridare är inte tillåtet att använda när solen gassar - hälften går direkt upp i rök!


Årsmötet gick som planerat av stapeln den 21 maj. Tur med vädret hade vi, så vi kunde sitta ute. Tack Ove, som åtog sig ordförandeskapet för mötet. Protokoll finns i toabyggnaden för den som önskar.


Pyralider - vad är det? Pyralider är gifter som finns i köpt jord och gödsel. Läs mer här =>


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Varför funkar allt bra här?: Vi är en förening och i föreningar så är alla delaktiga. Ett exempel är vår kompostgrupp som tillser att jord finns till de allmänna ytorna. Tack! ==>


Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar men lyckligt lottade som får odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com