Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2024-05-10, 19:23)

Kalender 2024


Städdagar:

(Mellan 10.00 och 12.00 med efterföljande gemensam lunch)


  • 2024-05-26
  • 2024-06-15
  • 2024-07-13
  • 2024-08-10
  • 2024-09-21


Årsmöte:

  • 2024-05-26, 12.00

Aktuellt på kolonin

Våren är här och med det kommer mördarsniglarna!


Det räcker inte att någon plockar sniglar på sin lott - alla behöver göra det ofta  - helst dagligen.....

"Det är en omöjlighet för en del av oss"  - det har vi förståelse för, men om alla försöker lite extra nu på våren så får vi färre sniglar i sommar.

"Din snigel är hela koloniområdets snigel".....


Vad roligt att du hittat vår hemsida! - Då det finns en koloniförening till med samma namn vill vi förtydliga att vi finns i Åkersberga.


Det ultimata vårtecknet? - Vattnet slogs på den 27/4 och nu är även parkeringen vid föreningshuset öppen.


Vildsvin som bökar!  - Vi har under senhösten och vintern fått besök av vildsvin. Det är anmält till kommunen av styrelsen, men det skulle vara toppen om fler anmäler. En grupp är starkare än en enstaka. Ni kan skydda Era grödor genom att se över era staket.


Rolig nyhet: Åkersberga Trädgårdssällskap har kontaktat oss och önskar samarbete! Här är deras hemsida och här finns ett infoblad. Vi kan varmt rekommendera ett besök på Länsmansgården.


Laget före "JAGET"!Styrelsen och arbetsgrupperna arbetar året runt för ALLA. Vi behöver fler som vill jobba litet för laget.

Jaget: Den som bara bryr sig om sig själv
Laget: Säger sig självt - VI ser om föreningen!

Välkomna valberedningen - De jobbar för oss ALLA!


Titta till era lotter kontinuerligt! - Det händer dessvärre att stugorna blir utsatta för klotter eller andra olaga händelser. Om det händer dig: 

  1. Fotografera och polisanmäl - bör alltid göras!
  2. Informera styrelsen om händelsen
  3. Anmäl till ditt försäkringsbolag - om skadegörelsen överskrider självrisken alt du ej vill fixa det själv.

Styrelsen kan inte hjälpa dig ang skadegörelse innanför din lottgräns.


Våren nalkas - tjälen släpps!: Under våren är det mest känsligt att köra bil i gångarna. Ta för vana att alltid fråga styrelsen om det är ok att köra med bil eller andra tyngre fordon inom området.


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Varför funkar allt bra här?: Vi är en förening och i föreningar så är alla delaktiga. Ett exempel är vår kompostgrupp som tillser att jord finns till de allmänna ytorna. Tack! ==>


Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar men lyckligt lottade som får odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Maila till Smedby Koloniförening: smedby1969@hotmail.com