Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2021-09-17, 18:04)

Aktuellt på kolonin

Nytt odlingsår med nya möjligheter!


Äntligen får vi skörda!: Nog är det väl härligt med alla grönsaker och blommor som vi kan ta med oss hem?! Vi får dock inte glömma Covid..... Några av oss har av medicinska skäl inte kunnat ta spruta nr 2. Så, visa hänsyn och respektera varandra litet extra. 


Klagomål kring närliggande lotter?
Det händer att vi i styrelsen får klagomål av medlemmar angående kringliggande lotter. Följande gäller:
1) Tala i första hand med din granne själv! - Tänk på att vi ser olika på hur en lott ska se ut....
2) Överlåt åt styrelsen tala med din granne - du behöver då lämna en formell (Skriftlig) klagan till styrelsen samt vara beredd på att klagan som är gjord lämnas ut till vederbörande.
3) Väljer du inget av ovanstående? Då överlåter du till styrelsen att ta ställning vid styrelsens ordinarie inspektioner = du är nöjd!


Nytt lås till toaletterna:  Info kring detta har nu suttit på anslagstavlor/hemsidan nästan 1 månad...... Har du inte hämtat nyckel än? Vi kommer att annonsera ut ett datum till! "Ni behöver kvittera ut nya nycklar till toaletterna, då det gamla låset börjar bli utslitet. Läs hur ni går till väga här" ==>


Kolonisternas egna receptsamling?: Skulle det inte vara toppen om vi tillsammans kunde skapa en receptsamling? Skicka in dina recept till smedby1969@hotmail.com eller lägg i brevlådan vid föreningshuset! 


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Varför funkar allt bra här?: Vi är en förening och i föreningar så är alla delaktiga. Ett exempel är vår kompostgrupp som tillser att jord finns till de allmänna ytorna. Tack! ==>


Planerade aktiviteter under 2021

  Höstinspektion: Vi genomför varje år en höstinspektion. I år sker denna under veckorna 37-38.  Vi kommer att titta på följande:

  • Det som anmärktes på i våras är åtgärdat
  • Vattenposten är stabil
  • Att inga byggnationer gjorts utan godkännande
  • Att lotten är i gott skick
  • Att det finns vattentunnor för uppsamling av regnvatten


  Valberedningen behöver kandidater till styrelseledamot och  revisorsuppleant. Skicka intresseanmälan till: annaforslundster@gmail.com


  Städdagar: 22/5, 12/6, 10/7, 7/8 och 11/9


  Övriga festaktiviteter: Annonseras löpande på anslagstavlor och här på hemsidan.

  (Vi får vara lite flexibla med anledning av Covid-19)

  Presentation

  Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


  Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


  I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


  Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


  Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


  Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


  Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


  Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


  Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


  Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar men lyckligt lottade som får odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


  Ljuvligt!


  Kontakta styrelsen

  Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com