Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförening

(Senast uppdaterad: 2024-07-05)

Kalender 2024


ÅRETS SYN
Styrelsen
genomförde årets syn vecka 27 (1-5 juli).
Du som inte följer avtal eller trivselregler blir kontaktad personligen. 


STÄDDAGAR

(Mellan 10.00-12.00 med efterföljande gemensam lunch.)Aktuellt 

Extrastämman genomförd 

För att stadgarna vi fattade beslut om på årsmötet ska kunna gälla, behövde vi ha ytterligare ett årsmöte. Justeringen av stadgarna antogs därmed och gäller därför från och med den 13 juli 2024.
Styrelsen kommer att uppdatera befintliga stadgar och meddela här så snart arbetet är klart efter semestrarna. 

Vi har massor av mördarsniglar ...

Om vi alla plockar sniglar, och använder det snälla Snigelfritt-medlet på våra lotter samtidigt – och i stor skala –  då kan vi minska antalet som äter upp våra grödor. 

Sniglarna är enklast att plocka kvällstid. Helst dagligen, men det är svårt för oss som inte bor nära. En snigel generar o snitt 400 nya, så varje snigels död är betydelsefull.  


Vad roligt att du hittat vår webbplats
Då det finns en koloniförening till med samma namn vill vi förtydliga att vi finns i Åkersberga.


Protokoll från stämman 2024 - hittar du här


Förtydligande angående medverkan på städdagen den 26 maj:  Då styrelsen fått frågor ang tillgodoräknande av städtid kommer här ett förtydligande:

  • Om du enkom var med på städdagen får du 1,5 timme
  • Om du var med på både städdagen och stämman får du 2 timmar
  • Om du enkom var med på stämman får du 0 timmar


Bökande vildsvin
På området får vi besök av vildsvin. Det är anmält till kommunen av styrelsen, men det skulle vara toppen om fler anmäler när ni ser spår av dem eller ser dem. Skydda dina grödor genom att se över ditt staket.


Samarbete
Åkersberga Trädgårdssällskap har kontaktat oss och önskar samarbeta. Här är deras webbplats och här finns ett infoblad. Vi rekommenderar verkligen ett besök på Länsmansgården i Åkersberga som har fina rabatter, hantverk, second hand och gott fika bland pågående utställningar.


Titta till era lotter ofta
Flera gånger under året har vi varit utsatta för klotter eller andra olaga händelser. Om det händer dig: 

  1. Fotografera och polisanmäl alltid. 
  2. Informera styrelsen om händelsen via e-post.
  3. Anmäl till ditt försäkringsbolag.

Styrelsen kan inte hjälpa dig kring skadegörelse innanför din lottgräns.


Har du flyttat eller bytt mobilnummer eller e-post?
Meddela oss snarast dina nya uppgifter, så att vi har korrekta uppgifter och så att du får tidningen Koloni till korrekt adress. 


Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och jobbar nu med sin miljödiplomering.
(Den ska följas upp vart tredje år för att få behålla märkningen.)


Vi har en festkommitté som ordnar lunch på städdagarna och ibland med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de fem städdagar som vi har varje säsong.


Vi har flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna framför sin lott, liksom gången och häcken som vetter ned mot ån. Du bidrar till områdets trivsel genom att vårda din lott och stuga.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar, men som lyckligt lottade att kunna odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor. Och får lyssna på fågelsång i den friska luften. Så underbart ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Skicka e-post till Smedby Koloniförening: smedby1969@hotmail.com

unsplash