Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2022-09-28, 18:39)

Kalender 2022


Städdagar:

(Mellan 10.00 och 12.00 med efterföljande gemensam lunch)Höstinspektion:

Aktuellt på kolonin

Är säsongen slut nu? Nej då! Det beror helt på vad man menar med säsong. Men ja, om det handlar om gemensamma aktiviteter - då är den slut nu. Lotterna finns tillgängliga för medlemmarna året runt, och det går ju faktiskt att både vinterodla och grilla korv utanför säsongen. 


Vad roligt att du hittat vår hemsida! - Då det finns en koloniförening till med samma namn vill vi förtydliga att vi finns i Åkersberga.


Nu är det blött i marken! När det är blött i backen kör vi inte upp bilar i gångarna, då det skadar gräset och i värsta fall även vattenledningarna. Självklart har Ambulanser, Brandbilar och andra akutfordon dispens!


Vattnet stängs av den 16/10! Då stänger vi även igen toaletterna för säsongen. I och med det stänger vi även parkeringen vid föreningshuset.


Dags för höstinspektion! - Detta är något vi gör varje höst för att se att kolonisterna är aktiva och vårdar sin lott. Läs mer här ==> 


Äpplen och plommon är härliga frukter, både för 2-benta och 4-benta...... Nu när hösten är här är det viktigt att ni tar hand om såväl frukt på träden och fallfrukt. Vi ser en hel del bajs från älg på området. De ser er fallfrukt som en buffé! Fallfrukten lägger ni endera på komposten - med lock eller kör till någon återvinningsanläggning. Det får absolut inte dumpas på allmän yta!


Kan du själv inte ta hand om dina fina äpplen eller plommon? Det finns många som vill ha! Sätt upp en lapp på anslagstavlan, vetja.


Vattenposten på lotten: Det kommer ofta frågor om vem som ansvarar för vattenposterna. Föreningen står för läckage fram till lottens gräns. Innanför gränsen står kolonisten för ansvaret. Är vattenposten flyttad inåt i tomten eller om ni har dragit egna kopplingar så är det bra om ni ser över dessa kontinuerligt.


Föreningshuset kan ej hyras längre av enskild medlem utan kommer enbart att användas för föreningens sammankomster. Anledningen till detta är främst försäkringsansvar.


Årets sista städdag är genomförd! Förrådet är rensat, buskar är klippta och ett par stiliga herrar röjde så det går att stänga vattnet till vintern. TEAMWORK! 


Pyralider - vad är det? Pyralider är gifter som finns i köpt jord och gödsel. Läs mer här =>


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Varför funkar allt bra här?: Vi är en förening och i föreningar så är alla delaktiga. Ett exempel är vår kompostgrupp som tillser att jord finns till de allmänna ytorna. Tack! ==>


Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar men lyckligt lottade som får odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com