Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2022-04-28, 18:08)

Kalender 2022

Städdagar:

(Mellan 10.00 och 12.00 med efterföljande gemensam lunch)


  • 2022-05-21
  • 2022-06-11
  • 2022-07-09
  • 2022-08-06
  • 2022-09-10


Årsmöte:

  • 2022-05-21, 12.00
Aktuellt på kolonin

Det kan kännas som det är en lång vinter, men om man sitter i styrelsen, då får man vårvibbar redan nu! Det är full fart på planering för 2022 och långsiktigt.


Årsmötet går av stapeln den 21 maj kl 12.00. Vi kommer att vara utomhus om möjligt! Samtliga årsmöteshandlingar kommer att skickas per post utom revisionsbrevet. Det kan ni snart hämta här alternativt få en kopia vid årsmötet. Anledningen är helt enkelt för att spara porto. 1 papper till = dubbelt porto. Ni bör ha utskicket i er brevlåda runt den 20 april.


Valberedningen behöver kandidater till kommande stämma. Skicka intresseanmälan till: annaforslundster@gmail.com


Parkeringen öppnad vid föreningshuset: Vi har nu öppnat parkeringen vid föreningshuset. Om det kommer mycket regn så kan det bli att vi stänger den akut. Info finns här på hemsidan.


Pyralider - vad är det? Pyralider är gifter som finns i köpt jord och gödsel. Läs mer här =>


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Nytt lås till toaletterna:  Info kring detta sattes upp i god tid innan byte av lås. Har du inte hämtat nyckel än?  Nästa möjlighet ges vid första samling i vår. (Alla lotter ska ha en nyckel!)


Varför funkar allt bra här?: Vi är en förening och i föreningar så är alla delaktiga. Ett exempel är vår kompostgrupp som tillser att jord finns till de allmänna ytorna. Tack! ==>


Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar men lyckligt lottade som får odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com