Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2022-08-08, 19:37)

Kalender 2022


Städdagar:

(Mellan 10.00 och 12.00 med efterföljande gemensam lunch)Höstkul:

Aktuellt på kolonin

Vårens slit börjar ge utdelning! Härligt att böka runt i landen nu, eller hur!?


Ska vi byta grejjer med varann?: Direkt efter städdagen den 10 sept tänker vi oss ha en frö, stickling och annat smått och gott-bytardag! Har du inget att byta så kan du även sälja eller ge bort överflöd av grödor, sylt, saft eller annat som kommer från landen. Läs mer här: ==>


Vattenposten på lotten: Det kommer ofta frågor om vem som ansvarar för vattenposterna. Föreningen står för läckage fram till lottens gräns. Innanför gränsen står kolonisten för ansvaret. Är vattenposten flyttad inåt i tomten eller om ni har dragit egna kopplingar så är det bra om ni ser över dessa kontinuerligt.


Medlemsinfo finns lagrad under fliken "länkar". Kan vara bra att ta del av.


Föreningshuset kan ej hyras längre av enskild medlem utan kommer enbart att användas för föreningens sammankomster. Anledningen till detta är främst försäkringsansvar.


Vatten är en av våra största kostnader. Vi ska självklart vattna våra odlingar, men göra det smart! Vattenspridare är inte tillåtet att använda när solen gassar - hälften går direkt upp i rök!


40 minuter tog det för kolonisterna att flytta 2,4 ton makadam och sprida ut det på utfarten från parkeringen. Ett helt fantastiskt TEAMWORK. Ja, TEAMWORK är just nyckeln till framgång. Ordföranden sade vad hon ville ha för resultat, vips så självorganiserade sig en grupp. Några krattade, några skyfflade och några körde skottkärror (med tid för skratt och umgänge). En dag att minnas! Tack! Foton från arbetet finns här: ==>


Pyralider - vad är det? Pyralider är gifter som finns i köpt jord och gödsel. Läs mer här =>


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Varför funkar allt bra här?: Vi är en förening och i föreningar så är alla delaktiga. Ett exempel är vår kompostgrupp som tillser att jord finns till de allmänna ytorna. Tack! ==>


Presentation

Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar men lyckligt lottade som får odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


Ljuvligt!


Kontakta styrelsen

Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com