Home/Kontakt

Välkommen till Smedby koloniförenings hemsida !

(Senast uppdaterad: 2021-10-15, 18:20)

Aktuellt på kolonin

Odlingssäsongen 2021 börjar närma sig sitt slut.... vi påminner därför om att tömma vattentunnorna (När ni är klara) och ställa dessa åt sidan. Vi föreslår även att ni trär på "strumpor" på stuprännor så att vatten leds bort från stugorna.


Vattnet stängs av den 31/10! Toaletter och parkeringen vid föreningshuset stängs samma datum.


Valberedningen behöver kandidater till kommande stämma. Skicka intresseanmälan till: annaforslundster@gmail.com


Har du flyttat?: Meddela din nya adress via mail eller brev!


Nytt lås till toaletterna:  Info kring detta sattes upp i god tid innan byte av lås. Har du inte hämtat nyckel än?  Nästa möjlighet ges vid första samling i vår.


Kolonisternas egna receptsamling?: Skulle det inte vara toppen om vi tillsammans kunde skapa en receptsamling? Skicka in dina recept till smedby1969@hotmail.com eller lägg i brevlådan vid föreningshuset! 


Varför funkar allt bra här?: Vi är en förening och i föreningar så är alla delaktiga. Ett exempel är vår kompostgrupp som tillser att jord finns till de allmänna ytorna. Tack! ==>


Planerade aktiviteter under 2022

  Städdagar 2022: 21/5, 11/6, 9/7, 6/8 och 10/9

  Övriga festaktiviteter: Annonseras löpande på anslagstavlor och här på hemsidan.  Presentation

  Koloniområdet ligger inbäddat i grönskan vid Smedby i Åkersberga. 


  Odlingslotterna är mellan 200 kvm och 400 kvm stora och bebyggda med var sin liten dagstuga. De äldsta från 1969.


  I området finns ett föreningshus samt en gemensam toa-byggnad. Vi har ingen dusch eller andra moderniteter som el.


  Sommarvatten finns framdraget till varje lott.


  Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och är miljödiplomerad.


  Vi har en aktiv festkommitté som ordnar med trevligheter under odlingssäsongen.


  Alla kolonister hjälps åt att ta hand om området och de gemensamma byggnaderna. Det gör vi på de 5 städdagar som vi har varje säsong.


  Vi har också flera arbetsgrupper som ansvarar för och utför olika nödvändiga sysslor dessemellan.


  Varje kolonist sköter klippning av gräset i gångarna mellan lotterna och vårdar den egna lotten och stugan.


  Vi är ett gäng trädgårdsentusiaster i olika åldrar, med mycket jord under naglarna och ömma ryggar men lyckligt lottade som får odla egna grönsaker, bär, frukt och blommor på täppan och vara ute i friska luften hela dagarna.


  Ljuvligt!


  Kontakta styrelsen

  Maila till Smedby Kononiförening: smedby1969@hotmail.com